Édito-Fondateur

20140703-225157
Bu tiyatro atölyesi Ankara Fransız Kültür Merkezi öğrencileriyle Üniversitesi’lerin değişik bölümlerinde eğitim almakta olan frankofon öğrencilerden oluşmaktadır. Pek çoğu eğitimlerinin yoğunluğundan dolayı Fransız dilinden dönem dönem uzak kalmışlardır. Ama yine de, hepsinin kendilerine bu denli keyif veren bir dili özgürce “yeniden hayata geçirmek” için,böyle bir sanatsal projede yer almaktan büyük keyif aldıklarını görüyoruz. Böylece, bu projenin gerçekleşmesi için, haftada altı saat bir araya gelmeyi çoşkuyla kabul etmişlerdir. Üniversitelerde, Fransız Dili Bölümlerinde ve Fransız Kültür Merkezlerinde temsil edilebilecek bir tiyatro piyesinin kurgulanmasında yer almak, onlara yaratıcı ve sanatsal bir ortamda dillerini kullanmaya olanak tanımıştır.Tiyatro sahnesi, hem dinleme hem de ifade etme yeri, dünyayı tanımak ve sorgulamak için özel bir mekandır. Bu öğrencilerin farklı ufuklardan gelmeleri bu özelliği çok daha fazla vurgulamaktadır. Hazırlık, staj ve temsiller boyunca süren fikir alış verişleri Fransız dilinde gerçekleştiğinden, kültürel bir iletişim aracı olmak bu dil için bir onurdur. Ayrıca, öğrencilere, bu çalışma Fransız edebiyatını tanımaları ve mevcut bilgilerini derinleştirmeleri için olanak sağlamıştır. Ethem Turgay ŞENDUR